در بیان نصیحت

ای درویش ! باید که بر دنیا و نعمت دنیا دل ننهی وبر حیوة وصحت ومال وجاه اعتماد نکنی ، که هر چیز که در زیر فلک قمر است و افلاک بر ایشان می گردد بر یکئحال نمی ماند ، والبته از حال خود می گردند . یعنی حال این عالم سفلی بر یک صورت نمی ماند ، همیشه در گردش است ، هر زمان صورتی می گیرد و هر ساعت نقشی پیدا می آید . صورت اول هنوز تمام نشده است و استقامت نیافته است که صورت دیگر آمد و آن صورت اول را محو گردانید ؛ بعینه کار عالم بموج دریا می ماند یا خود موج دریاست ، وعاقل هر گز بر موج دریا عمارت نسازد و نیت اقامت نکند.

ای درویش ! درویشی اختیار کن ، که عاقل ترین آدمیان درویشانی اند که باختیار خود درویشی اختیار کرده اند، و از سر دانش نامرادی بر گزیده اند ، از جهت آنکه در زیر هر مرادی ده نامرادی نهفته است بلکه صد ، وعاقل از برای یک مراد کند تا آن صد نا مرادی نباید کشید .

ای درویش ! بیقین بدان که ما مسافرانیم و البته ساعة فساعة خواهد گذشت و اگر دولت است می گذرد و اگر محنت است هم می گذرد . پس اگر دولت دارای اعتماد بر دولت مکن که معلوم نیست که ساعة دیگر چون باشد ، و اگر محنت دارای هم دل خود را تنگ مکن که معلوم نیست که ساعة دیگر چون باشد ، در بند آن مباش که آزادی از تو بکسی رسد ، بقدر آنکه می توانی راحت می رسان . والحمدلله رب العالمین .

برگرفته از کتاب الانسان الکامل نوشته عزیزالدین نسفی

/ 1 نظر / 11 بازدید
سید حسین

سلام خسته نباشید. وبلاگتون خیلی جالبه .بخاطر زحمتتون و تیز بینی در ارایه مطالب از شماو سردبیرمحترمتون آقای میر جمال حسینی تشکر میکنم.