تقویم

 

ایام هفته

ربیع الثانی

اسفند باستانی

مارس میلادی

حوت شمسی

شباط ترکیه

آبان فرسی

اسفند جلالی

ماه ترکستانی

مواضع قمر

نظرات کواکب

ملاحضات

پنج شنبه

پنجم

19

10

20

26

20

25

6

ثور

 

 

جمعه

ششم

20

11

21

27

21

26

7

 

اول بردالعجوز

شنبه

هفتم

21

12

22

28

22

27

8

جوزا

یل اورانوس بحمل

لغو کاپتولاسیون

یک شنبه

هشتم

/ 0 نظر / 11 بازدید