تاثیر اشعه ستارگان بر ذهن و طالع انسان

همه ما مایل هستیم که از نکات و زوایای گنگ و تاریک شخصیت خود و همچنین نزدیکانی که وجودشان در زندگی روزمره ما نقش مهمی دارند آگاهی یابیم.

دست یافتن به این آگاهی ، موجب موفقیت های بسیاری در پیمودن "راه زندگی" می گردد. احساس نیاز به "شناخت خود و دیگران" از دیر باز در میان افراد و جوامع مختلف، موجب بوجود آمدن عملی شده است که به آن علم منطق البروج یا طالع بینی گویند.

حتماً شما مردان و زنان- خوانندگان محترم این کتاب از اراده و قدرت خویش برای ایفای نقش مثبت در سرنوشت خود آگاه هستید. حقیقت این است که با پیشرفت دانش و رشد معرفت در بین ملتها، انسان هر روز نسبت به روز دیگر از خود و سرنوشت خویش آگاهتر می شود. و علم طالع بینی نیز معرفتی است که "به طریق مربوط به خود" این آگاهی را افزایش می دهد.

با امید اینکه این مطالب نقبی باشد به دورن، برای جستجو در زوایای وجود خویش و تحلیلی باشد از جنبه های مثبت و منفی و در نهایت "معرفتی دهد به سوی کمال" . اینشاا...

ماموریت 12 گانه بشر در چرخه زندگی

فروردین : راهبردی با روشی الهام پذیر، فعال، پرتحرک و ایده آلیستی .

مهر: راهبردی با روشی متفکرانه، فعال، پرتحرک، و ایده آلیستی.

دی: راهبردی با روشی مادی، با سیاست و تاثیرپذیر، و با تعیین خط مشی.

تیر: راهبردی با روشی احساسی، با سیاست، تاثیرپذیر، و با تعیین خط مشی.

مرداد: تشکیلات دهی با روشی الهام پذیر، فعال و پرتحرک و ایده آلیستی.

بهمن: تشکیلات دهی با روشی متفکرانه،؛ فعالانه و پرتحرک و ایده آلیستی.

اردیبهشت: تشکیلات دهی با روشی مادی، باسیاست، تاثیرپذیر و با تعیین خط مشی.

آبان: تشکیلات دهی با روشی احساسی، با سیاست، تاثیرپذیر و با تعیین خط مشی.

آذر: برقراری ارتباط با روشی الهام پذیر ، فعال و پرتحرک وایده آلیستی.

خرداد: برقراری ارتباط با روشی متفکرانه، فعال و پر تحرک و ایده آلیستی.

شهریور: برقاری ارتباط با روشی مادی، با سیاست، تاثیرپذیر و با تعیین خط مشی.

اسفند: برقراری ارتباط با روشی احساسی، با سیاست و تاثیرپذیر و با تعیین خط مشی .

/ 3 نظر / 69 بازدید
سید حسین

چقدر جالب[تایید]

سارا

عالیه

ضمن تشکر از مدیریت وبلاک خواهشمندممطلب جدیدی دراین زمینه درج نمایند.قاسم