اعجاز

حالیا مصلحت  وقت  در آن  میبینم             که کشم رخت به میخانه و خوش بنشینم

جام می گیرم و ازاهل ریا دورشوم             یعنی از اهل  جهان  پاک دلی  بگزینم

(حافظ)

/ 0 نظر / 13 بازدید