قدرت درون

تصاویری که ما در ذهن ایجاد کرده و با خود به هر سو می بریم ، تأثیر آشکاری برجسم می گذارد. تصاویر ذهنی مثبت، نتایج مثبت وتصاویر ذهنی منفی ، نتایج منفی به دنبال دارد.

این مسئله که ذهن ما می تواند هم عامل بیماری وهم عامل سلامتی باشد، جزء مهم ترین اکتشافات قرن بیستم به شمار می آید وانسانها هر روز نسبت به تأثیرات متقابل جسم و روح ، درک و شناخت بیشتری پیدا می کنند. اگر افکار خود را تغییر دهیم، قطعاً این روند بر جسم ما نیز تأثیر خواهد گذاشت.

اگر درک و فهم خود را نسبت به این فرایند ارتقاء دهیم، انگاه خواهیم توانست به امادگی عملکرد ذهن مان در خصوص شفابخشی ، به معنی واقعی کلمه تحقق بخشیم. در این صورت ذهن ما قادر است از بدن، از سیمای درخشنده ای که گویای تندرستی ماست، از سیستم ایمنی تقویت شده ونیز میزان انرژی افزایش یافته بدن مراقبت کند. سرماخوردگی های مزاحم ، سردردها، دردهای مزمن و بیماری های جدی تر همچون سرطان را می توان با کمک نیروهای ذهنی برطرف نمود. فردی که آموخته است به خود کمک کند، مطمئماً میتواند به سایر انسان ها حتی از فواصل دور وبدون این که انها از این امر مطلع باشند نیز یاری رساند.

در عصر حاضر، تأثیر ذهن و روان برجسم ، به عنوان پدیده ای غیر قابل باور به نظر نمی رسد وتحقیقات مکرر علمی از این واقعیت مسلم پرده برداشته است. به عنوان مثال در یک تحقیق علمی که به تازگی در تگزاس انجام شده، افراد تحت آزمایش در شرایطی قرار گرفتند که توانستند آگاهانه میزان مقاومت الکتریکی پوست افراد دیگری را که در فاصله بیست متری آنها قرار داشتند، افزایش دهند ویا از میزان آن بکاهند. افراد تحت آزمایش از میان اشخاص عادی در سنین مختلف وبدون هیچ گونه ویژگی خاص انتخاب شده ودارای جنسیت ومشاغل گوناگونی بودند.

در آزمایش دیگری که در حضور دکتر‍‍ "رابرت استون" انجام شد، محققان مؤسسه "بکستر" در سان دیاگو، واقع در کالیفرنیا موفق شدند ثابت کنند که افکار یک فرد قادر است از فواصل دور بر سلول های بدن شخصی دیگر تأثیر بگذارند.

این گونه آزمایشات در واقع گویای این امر است که با کنترل ذهن سالم تر وطولانی تر زندگی کنیم واین دقیقاً هدف روش سیلواست. میلیون ها نفر از شرکت کنندگان دوره های اموزشی سیلوا در بیش از هفتاد کشور دنیا آموخته اند که نه تنها از نیروی ذهنی خود جهت سلامتی استفاده کنند، بلکه پا را فراتر گذاشته و از این توانایی ذهنی به منظور کنترل احساسات ، زندگی به گونه ای خلاق وحل اساسی مشکلات بهره برند. استفاده بهینه از بهره هوشی نیز از دیگر امکاناتی است که نیروهای ذهنی در اختیار ما قرار می دهد واز طرفی شما به تدریج در می یابند که چگونه از روش سیلوا در موارد خاص استفاده کنید تفکرات سیلوا و دیگر فرا روان شناختهای مطرح دنیا در برگیرنده راهنمایی هایی پرارزش وسودمند است که شما با به کار بستن آنها به راحتی  می توانید بر ضعف و بیماری خود غلبه کرده وتمام عمر سالم وتندرست باقی بمانید . این مشاور، رهگشای شما واطرافیانتان در استفاده  از تجارب مثبت، مفید و سازنده است.

....ادامه دارد

 

/ 0 نظر / 12 بازدید