اعجاز

تقویم

 

ایام هفته

ربیع الثانی

اسفند باستانی

مارس میلادی

حوت شمسی

شباط ترکیه

آبان فرسی

اسفند جلالی

ماه ترکستانی

مواضع قمر

نظرات کواکب

ملاحضات

پنج شنبه

پنجم

19

10

20

26

20

25

6

ثور

 

 

جمعه

ششم

20

11

21

27

21

26

7

 

اول بردالعجوز

شنبه

هفتم

21

12

22

28

22

27

8

جوزا

یل اورانوس بحمل

لغو کاپتولاسیون

یک شنبه

هشتم

22

13

23

آذر

23

28

9

ع 1 ماه

انجام امور کشاورزی

دو شنبه

نهم

23

14

24

2

24

29

10

سرطان

 

و آموزشی خوبست

سه شنبه

دهم

24

15

25

3

25

30

11

 

 

چهار شنبه

یازدهم

25

16

26

4

26

خمسه مسترقه

12

اسد

ق عطارد و مشتری

بمباران شیمیایی حلبچه

پنج شنبه

دوازدهم

26

17

27

5

27

2

13

 

آخر بردالعجوز

جمعه

سیزدهم

27

18

28

6

28

3

14

سنبله

ل عطارد و زحل

 

شنبه

چهاردهم

28

19

29

7

29

4

15

مقابله نیرین

 

یک شنبه

پانزدهم

29

20

30

8

30

5

16

میزان

تعطیل

روز ملی شدن صنعت نفت / فردا ساعت 2.52 تحویل سال 1390 شمسی

دو شنبه

شانزدهم

 

21

 

9

 

6

17

میزان

سال 1390 شمسی

(عید نوروز مبارک)